بررسی توزیع های OpenJDK

از آن جا که OpenJDK یک پروژه متن باز است توزیع های متعددی از آن وجود دارد که شرکت های مختلف بنا به سیاست های خود اقدام به عرضه آن ها نموده اند. شرکت Oracle هم در کنار JDK تحت لایسنس غیر آزاد خود همواره نسخه ای از OpenJDK را عرضه می کند. سال گذشته […]